این نوع جک پالت تمام خصوصیات جک پالت استاندارد را دارا میباشد و تنها تفاوت آنها طول شاخک این دستگاه میباشد که بلندتر از حالت استاندارد است.

جک پالت بلند مخصوص پالت ها و بارهای بزرگ میباشد.

جک پالت بلند با طول شاخک ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۲۵۰ سانتیمتر در باراز عرضه میشود.

جک پالت مخصوص حمل بار میباشد

جک پالت در تناژ ۲تن ۳تن ۴تن ۵تن در بازار عرضه میشود.

درباره adminweb

ارسال دیدگاه