متفرقه

جرثقیل ها مدل های مختلفی دارند: جرثقیل زنجیری، جرثقیل سقفی کارگاهی، جرثقیل کارگاهی دستی ، جرثقیل کارگاهی برقی
جرثقیل کارگاهی ها بر اساس میزان بار وسایل متفاوتی را بلند می کنند.

بالابر ثابت

امروزه برای پیشبرد بهتر  کسب و کارهای صنعتی، و استفاده درست از
زمان و اهمیت بالایی که زمان در کارها پیدا کرده است  استفاده از برخی از
دستگاه ها  مانند بالابر هیدرولیکی ، استاکر و جک پالت ها به تسریع و آسانی فرآیند کار، کمک به سزایی میکنند.

  • 1
  • 2