لیفتراک دستی

لیفتراک دستی یا استاکر اساسا یک نوع بالابر هیدرولیک با قابلیت جابجای و بالابری بار می باشد.

لیفتراک دستی یا استاکر توسط پمپ هیدرولیک که با نیروی انسانی کار می کند و شاخک های خودش که در جلو دستگاه قرار دارند بار را جابجا و بالا و پایین میبرد.

حرکت استکر توسط نیروی انسانی انجام می پذیرد.

لیفتراک ها نوعی ماشین های انتقالی محرک هستند. 

لیفتراک های دستی برای بلند کردن اشیای نسبتا سنگین مفید هستند که بطور عادی به نیرویی خارج از توان بشر نیاز دارند. لیفتراک ها این امکان را در اختیار فرد قرار می دهد تا بار سنگین را برای نفر را به راحتی بلند و جابجا کنند.

چون لیفتراک دستی توسط فرد هل داده می شود به بسیار روشن است که نیاز به نیروی انسانی دارد .

بنابراین اغلب در مغازه های کوچکتر و انبارها جایی که اشیای بسیار سنگینی نیاز نیست تا انتقال داده شوند استفاده می شوند چون گاهی فقط نیاز است که باری را با کمک دست جابجا کنند. 

آن ها اغلب در ادارات برای حرکت فایل های سنگین به کار می روند که از سویی بار بسیار بزرگی برای حرکت روی آن قرار داده می شود که برای همین باید قوانین ایمنی و سلامتی را در مورد آن رعایت کرد.

اگر بار وزن بالایی داشته باشد به سراغ لیفتراک یا استاکر برقی خواهیم رفت که در مطلبی جداگانه به آنها میپردازیم.

درباره adminweb

ارسال دیدگاه