29بهمن 1401

جک پالت دستی ۳ تن جک پالت دستی مناسب با محیط کاری برای تشخیص جک پالت مناسب باید فاکتورهای زیادی را مد نظر داشت. فاکتورهایی مانند: نوع پالت مورد استفاده در محیط کاری ابعاد پالت مورد استفاده فضای محیط کاری جنس کف سالن یا فضای کاری جک پالت دستی نوع بار قابل حمل توسط جک […]