23مرداد 1397
عملکرد استاکر دستی تلسکوپی

نحوه عملکرد استاکر دستی تلسکوپی [videojs_video url=”https://aranmatin.co/video/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af%20%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b1%20%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%20%d8%aa%d9%84%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%db%8c.mp4″]   در این ویدیو نحوه عملکرد استاکر دستی تلسکوپی به صورت عملی نمایش داده شده است.

23مرداد 1397
جک پالت

[videojs_video url=”https://aranmatin.co/video/%D8%AC%DA%A9%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA.mp4″] در این ویدیو کاربرد جک پالت نمایش داده میشود  

23مرداد 1397
استاکر نیمه شارژی

ویدیو استاکر نیمه شارژی   [videojs_video url=”https://aranmatin.co/video/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C.mp4″]   جهت سفارش و دریافت راهنمایی درباره این نوع استاکر میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید