بالابر

بالابر به ماشینی اطلاق می‌شود که به منظور حمل بار و نفر، یا کار در ارتفاع و یا در خطوط تولید جهت انتقال بار و هم سطح‌سازی به کار می‌رود.

بالابرها از مکانیزم‌های مختلفی برای بالابری استفاده کرده و تفاوت‌های اساسی
با بالاکشنده‌ها و جرثقیل‌ها و لیفتراک‌ها دارند. نیروی بالابری توسط انواع
مکانیزم‌ها در دستگاه‌های مختلف ایجاد می‌گردند که هریک با توجه به نوع
کاربرد و نیاز مشتری طراحی می‌گردند. درهریک از این بالابرها عوامل
تعیین‌کننده‌ای همچون ظرفیت، ایمنی، محیط کاری، نوع کاربرد و قیمت
تمام شده دستگاه، نوع مکانیزم را مشخص می‌نماید.

منبع : ویکی پدیا