جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی یا همان جک موتور درار

 

این نوع جک کار اصلیش در آوردن موتور ماشین میباشد و بیشتر استفاده آن در تعمیرگاه ها میباشد

از جرثقیل کارگاهی برای جابجایی بیمار ، در انبار ها ، مغازه ها و … استفاده میگردد

جرثقیل کارگاهی در ظرفیت ۱ ، ۲ ، ۳ تن موجود میباشد

این جرثقیل در دو نوع دستی و برقی تولید میشود