ویدیو

اجزای جک پالت

معرفی اجزای جک پالت [videojs_video url=”https://aranmatin.co/video/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%DA%A9%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA.mp4″]   تمام اجزای جک پالت روی میز چیده شده بجز شاسی جک پالت که بزرگترین قسمت جک پالت هست. و روی میز جا نمیشه و یه چیز مشخصیه ، از بالا تا پایین قطعات و توضیح میدیم : دسته ی جک پالت : مشتمل بر یک اهرمی که وظیفه […]

شیوه کارکرد کمپرسور

اجزا و شیوه کارکرد کمپرسور [videojs_video url=”https://aranmatin.co/video/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1.mp4″]   در این ویدیو اجزا و شیوه کارکرد کمپرسور توضیح داده میشود سه قسمت اصلی هر کمپرسور دینام واحد هوا ساز مخزن این کمپرسور یک کمپرسور ۲۵۰ لیتری هست با دینام ۲ اسب تکفاز و واحد هوا ساز ۲۰۰ لیتری یک تسمه بین دینام و واحد هوا سازی […]

  • 1
  • 2