جرثقیل کارگاهی

جرثقیل ها مدل های مختلفی دارند: جرثقیل زنجیری، جرثقیل سقفی کارگاهی، جرثقیل کارگاهی دستی ، جرثقیل کارگاهی برقی
جرثقیل کارگاهی ها بر اساس میزان بار وسایل متفاوتی را بلند می کنند. 

جرثقیل کارگاهی وسیله برای بالابردن و نگه داشتن بار میباشد

این وسیله استفاده های مختلفی در مکان های متفاوتی دارد

عمده استفاده جرثقیل کارگاهی بالابر موتور ماشین یا بهتر بگیم انواع موتور میباشد که به همین دلیل به جک موتوردرار هم معروف است.

درباره adminweb

ارسال دیدگاه