آموزش کارکرد بشکه تخلیه کن

[videojs_video url="https://aranmatin.co/video/%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D9%86.mp4"]

 

در این ویدیو نحوه کارکردن با بشکه تخلیه کن  به صورت عملی نمایش داده شده است.

درباره adminweb