اجزا و شیوه کارکرد کمپرسور

[videojs_video url="https://aranmatin.co/video/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1.mp4"]

 

در این ویدیو اجزا و شیوه کارکرد کمپرسور توضیح داده میشود

سه قسمت اصلی هر کمپرسور

  1. دینام
  2. واحد هوا ساز
  3. مخزن

این کمپرسور یک کمپرسور ۲۵۰ لیتری هست
با دینام ۲ اسب تکفاز
و واحد هوا ساز ۲۰۰ لیتری

یک تسمه بین دینام و واحد هوا سازی قرار داره و با چرخش دینام فلکه شروع به چرخش میکنه.

چرخش فلکه پیستون داخل سیلندر رو بالا و پایین میبره ، در هر بار پایین اومدن هوار و از قسمت فیلتر مکش میکنه
و هوا رو به صورت فشرده داخل مخزن میکنه

کلید کمپرسور نوع ایرانی روشن و خاموش نداره ولی نوع چینی کلید روشن و خاموش داره.
این کلید دستور به دینام میده برای پر کردن، و علاوه بر اون وظیفه ی اصلی که این کلید انجام میده تنظیم فشار باد
داخل مخزن است.

فشار مخزن وقتی به ۸ میرسه کلید به صورت اتوماتیک جریان برق و قطع میکنه و واحد هوا سازی کار نمیکنه.
همینطور با افت فشار کلید برقو وصل میکنه و دینام شروع به کار میکنه

درباره adminweb