معرفی اجزای جک پالت

[videojs_video url="https://aranmatin.co/video/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%DA%A9%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA.mp4"]

 

تمام اجزای جک پالت روی میز چیده شده بجز شاسی جک پالت که بزرگترین قسمت جک پالت هست.
و روی میز جا نمیشه و یه چیز مشخصیه ، از بالا تا پایین قطعات و توضیح میدیم :

  • دسته ی جک پالت : مشتمل بر یک اهرمی که وظیفه ی تخلیه و بارگیری و انجام میده
  • انتهای این اهرم یک زنجیر هست که به پدال پایی تخلیه متصل میشه
  • پمپ جک پالت : اصلی ترین و اساسی ترین قسمت جک پالت پمپ هست
  • که این پمپ به وظیفه ی صفحه به شاسی متصل میشه
  • میله ی تعادل : که زیر شاسی قرار میگیره به بازویی متصل میشه
  • کفشک : برای متصل کردن چرخ ها به همدیگه
  • عینکی : دو چرخ زیر بازویی هارو به هم متصل میکنه
  • پین چرخ
  • پین دسته

 

درباره adminweb