وینچReviewed by Manochehr on Aug 26Rating:

وینچ (جرثقیل سیم بکسلی)

ارتفاع بالابری تمامی وینچ ها :

در کمترین حالت ۶متر و در بیشترین ۱۲ متر

وینچ ۱۰۰ به ۲۰۰ کیلو

وینچ ۱۵۰ به ۳۰۰ کیلو

وینچ ۲۰۰ به ۴۰۰ کیلو

وینچ ۲۵۰ به ۵۰۰ کیلو

وینچ ۳۰۰ به ۶۰۰ کیلو

وینچ ۳۵۰ به ۷۰۰ کیلو

وینچ ۴۰۰ به ۸۰۰ کیلو

وینچ ۵۰۰ به ۱۰۰۰ کیلو

وینچ ۶۰۰ به ۱۲۰۰ کیلو

وینچ تناژ بالا موجود می باشد