جرثقیل ایرانیReviewed by Manochehr on Aug 26Rating:

جرثقیل برقی ایرانی

جرثقیل دستی ایرانی(جک موتور درار)

با قابلیت ۱تن ۲تن ۳تن

هیدرولیک

باارتفاع بالابری ۲/۵ متر

فاصله داخلی پایه ها : ۱۲۰ سانت

فاصله خارجی پایه ها : ۱۳۰ سانت

۱۲ ماه ضمانت

تمامی ابعاد با سفارش خریدار قابل تغییر می باشد

جرثقیل دستی ایرانی(جک موتور درار)

با قابلیت ۱تن ۲تن ۳تن

هیدرولیک

باارتفاع بالابری ۲/۵متر

فاصله داخلی پایه ها : ۱۲۰ سانت

فاصله خارجی پایه ها : ۱۳۰ سانت

۱۲ ماه ضمانت

تمامی ابعاد با سفارش خریدار قابل تغییر می باشد