وسیله ای برای بالابردن و تخلیه بار از پشت ماشین و جابجا کردن بار قابل استفاده برای جابجا کردن بیمار و سوار کردن بیمار بر روی ویلچر جرثقیل کارگاهی ، جرثقیل موتور درار ، ۱تن،۲تن و ۳تن چین ، ایرانی و… ساخت : چین ، اسپانیا و ایران موجود میباشد.